top of page

Felhasználási tájékoztató

1399194_713359075405285_6277800522729335

Vásárlási feltételek 

Általános Szállítási és Vásárlási Feltételek a hokedli.net webáruházban.

 

Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbi szerződést, és csak abban az esetben adj le rendelést, amennyiben annak minden pontjával egyetértesz.

Utolsó frissítés dátuma: 2020. március 20. 22:00

 

 

1. Bevezetés

Az alábbi részletezett Általános Szállítási és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban Általános Feltételek) kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik. Egyrészről a hokedli.net (a továbbiakban Hokedli) honlap felhasználóira (a továbbiakban "Vevő"), másrészről a hokedli.net honlap üzemeltetőjére (a továbbiakban Eladó”).

 

Kétker-Étkem Étkezde Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 10.

Képviselő: Sinkó Andrea Borbála

Kibocsátó bíróság: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 22753342-2-42

Telefonszám: +36706041869

E-mail cím: sbori084@gmail.com

Tárhely szolgáltatója:

Wix.com

 

Kizárólag az itt említett Általános Vásárlási Feltételek érvényesek és minden más feltétel helyébe lépnek, kivéve kivételes előzetesen bejelentett, vagy írott módosítás esetén. Az Eladónak jogában áll esetenként az alábbi Általános Feltételeket módosítani, így minden vásárlás előtt újra el kell olvasni a hokedli.net honlap általános feltételeit. Ezek a módosítások az interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Vásárlási Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén a Vevő az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja.

2. Rendelés / rendelés érvényes lemondása

 

Az alábbi rendelési forma áll a Vevő rendelkezésére:

Interneten keresztül a hokedli.net honlapon, éjjel-nappal a hét minden napján. Beérkezett megrendelést e-mailben visszaigazoljuk.

 

A rendelés érvényes módosítása és/vagy lemondása:

Vevőnek a rendelését nincsen lehetősége lemondani.

 

3. Termékinformáció

Eladó mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módja a termék paramétereinek a valóságnak megfelelő leírása, illetve a termékről készült fényképek, melyek lehetőség szerint a gyártó saját fotói.

 

4. Árak

A honlapon feltüntetett eladási árak Forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). Nem tartalmazzák viszont szállítási és csomagolási költségeket. A szállítási költségek a Vevőt terhelik és a rendelés végén a számlázáskor a kiválasztott termékek többlet költségeként szerepelnek.

Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja, rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a honlapon szerepel. Eladó nem vállal felelősséget a weboldal működési hibájáért, és az ebből adódó esetleges téves információkért, mint a 0 Ft-os termékár.

 

5. Rendelkezésre állás

Az Eladó törekszik a termékek mielőbbi kiszállítására. A vállalt szállítási határidő minden termék esetében a rendelés folyamán Vevő által meghatározott nap. Eladó alvállalkozói segítségével szállítja ki Vevő részére a megrendelt árut.

Mindazonáltal nem vállal felelősséget a szállítás során történő, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél, a Vevő vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért.

 

6. Szállítási módok és díjak

.

A szállítási díjak a vételáron felül kerülnek felszámításra, melyek a rendelés véglegesítése előtt láthatóak a fizetési oldalon. A díj tartalmazza a csomagolás- és a szállítás költségét.

 

7. Fizetési módok

 

  • Banki átutalás (előre utalás)

Vevő a rendelését követően a visszaigazoló e-mail alapján internetbankján keresztül vagy a számlavezető bankjánál helyben átutalja a rendelt termék(ek)vételárát és a szállítási díjat Eladó bankszámlájára.

Egy rendelés akkor számít kifizetettnek, amikor a rendelés ellenértéke beérkezett a lent megadott bankszámlaszámra.

Amennyiben Vevő ezt a fizetési módot választja, úgy a rendelés leadásától számított 8 munkanapon belül van lehetősége a tranzakció lebonyolítására, ellenkező esetben a 9. munkanapon a rendelés lemondottnak minősül és törlésre kerül.

 

Átutaláshoz szükséges adatok:

Cég neve: Kétker-Étkem Étkezde Kft.

Számlavezető bank: Budapest Bank

Bankszámlaszám: 10103104-05303500-0100300

IBAN: HU48101031040530350001003000

Swift/BIC: BUDAHUHB

Megjegyzés rovat: Kérjük tüntesse fel a rendelés számát!

 8. Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a Vevőt. Az Eladó összhangban a rendelettel 14 napos elállási jogot garantál a vevő részére (a csomag kézhezvételétől számítva), amennyiben a termék csomagolása sértetlen. Az elállási jog gyakorlásához Vevőnek feltétel nélküli joga van, kivéve a termék eladóhoz való visszajuttatásának költségét, mely Vevőt terheli. Az elállás tényéről Vevő a hokedlidelivery@gmail.com címen értesíti az Eladót. A csomag visszaküldési költsége a Vevőt terheli, ajánlott postai küldeményként juttatja vissza Eladónak a számla kíséretében. A visszafizetés banki átutalással történik.

 

9. Visszaküldés

A termékek visszaküldése kizárólag postai vagy más futár szolgáltatói úton lehetséges. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli, kivéve ha a kiküldött termék nem egyezik meg a megrendelt termékkel. Amennyiben a kézhez vett termék nem egyezik meg a megrendelt, illetve a honlapon feltüntetett termékkel, Eladó garantálja a rendelésnek megfelelő termék kiküldését, és átvállalja a szállítási költséget. A visszaküldés költsége visszatérítésre kerül a Vevőnek, amennyiben egyedüli termékként rendelte meg, több termék együttes rendelése esetén a szállítási díj nem térítendő vissza.

A termék visszaküldéséhez és az ár visszatérítéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot:

 

10. Hibás teljesítés

Amennyiben Vevő nem a megrendelt terméket kapta meg, vagy bizonyítottan hibás a termék, úgy a hibás teljesítés tényét haladéktalanul jelezheti Eladónak írásban az hokedlidelivery@gmail.com e-mail címen.

A hibás árut minden esetben díjmentesen kicseréljük. Hibás teljesítés esetén a vevő elállhat a vásárlástól vagy kérheti a hibás termék cseréjét. A hibás termék cseréje esetén a termék visszaszállítását - a vevővel való egyeztetés után - Eladó szervezi, illetve átvállalja az azzal kapcsolatos minden díjköltséget.

A cseretermék a hibás tétel visszaérkezésétől számított 3 munkanapon belül postázásra kerül, amennyiben elérhető a termék. Amennyiben nincs raktáron a termék, úgy a vevő határozhat arról, hogy fenntartja-e a megrendelését a beszerzésig, vagy egyéb csereterméket választ. Egyes termékek jellegüknél fogva nem utánrendelhetőek, nem pótolhatóak, vagy beszerzésük aránytalan többletköltséget eredményez Eladó számára. Erről Eladó írásban értesíti Vevőt.

Amennyiben Vevő eláll a vásárlástól, a visszaküldött termék árát Eladó visszautalja részére a megadott bankszámlaszámra. Szállítási díj visszajár Vevőnek, amennyiben egy terméket rendelt Eladótól, több termékkel együttes rendelése esetén a szállítási díj nem kerül visszautalásra.

A raktárkészlet alakulása az aznapi rendelések feldolgozása után történik.

 

11. Jótállás, szavatosság

Eladó kínálatában kizárólag megbízható gyártók termékei szerepelnek. A termékeket a feladást megelőzően ismételten ellenőrzésre kerülnek, hogy a megrendelőhöz kifogástalan, hibátlan állapotú áru kerüljön. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy Vevő valamilyen okból elégedetlen a termékkel. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban: Ptk.) a 151/2003. és 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

A termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Eladó biztosítja az által eladott termékekre vonatkozó, a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot. A nem tartós fogyasztási cikkek szavatossága fél év. A vevő köteles az átvett terméket a lehető leghamarabb megvizsgálni és a felmerülő hiányt, hibát haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételét követő 3 napon belül az Eladónak bejelenteni a hokedlidelivery@gmail.com címen. A visszaküldött hibás terméket Eladó 7 naptári napon belül megvizsgálja és a megadott e-mail címen értesíti Vevőt a vizsgálat eredményéről és a további lehetőségekről.

Egy termék akkor minősül hibásnak,

  • ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak

  • ha nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minőséggel

  • ha alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak

  • ha nem rendelkezik a termék leírásában, illetve mintában szereplő tulajdonságokkal

  • ha nem lehet arra a célra használni, amit a vevő elképzelt, és amivel a forgalmazó is egyetértett

Eladó felelőssége megszűnik a termék nem rendeltetésszerű használata (pl. túlterhelés, hanyag tárolás), átalakítása, erőszakos nyitása, gondatlan kezelése esetén. Nem garanciális meghibásodásnak minősül továbbá, ha a terméket külső hő-, vegyi , vagy túlzott fizikai hatás érte.

A szavatosság nem terjed ki a természetes elhasználódásra, valamint a vásárlás után keletkezett sérülésekre (törés kár pl. utazás során repülőn, buszon stb.). Ilyen esetekben kárfelvételi jegyzőkönyv felvételére van szükség az illetékes társaságnál.

Továbbá Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Eladónak.

 

12. Jogi hézagok és kiegészítések

Amennyiben az Általános Vásárlási Feltételek valamely pontja jogilag hatástalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatástalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

bottom of page